Odzież ochronna – kategorie

wpis w: Zagadnienia BHP | 0
Ochrona przed zewnętrznymi czynnikami

Odzież ochronna to bardzo ważny element ochrony indywidualnej pracowników. Stosuje się ją do pracy w szkodliwych lub niebezpiecznych warunkach.
Dyrektywa 89/686/EWG wprowadza podział odzieży ochronnej na kategorie, które są zależne od stopnia zagrożenia jakie stwarzają warunki pracy. Odzież ochronna kategorii pierwszej chroni przed zagrożeniami minimalnymi, do których zaliczyć możemy: odzież roboczą, odzież trudnopalną, pyłoochronną i kwasoodporną.

Odzież tej kategorii chroni przede wszystkim przed:
• czynnikami atmosferycznymi np.: wysoka i niska temperatura, deszcz,
• uszkodzeniami mechanicznymi,
• zagrożeniami związanymi z wysoką temperaturą.

Odzież ochronna kategorii drugiej ma za zadanie chronić przed konkretnymi czynnikami, które nie spowodują trwałego uszczerbku zdrowia oraz nie stwarzają zagrożenia dla życia pracownika.

Do odzieży tej kategorii możemy zaliczyć:
• odzież do pracy z substancjami chemicznymi,
• odzież do prac spawalniczych i prac pokrewnych,
• odzież antyprzecięciową,
• odzież ostrzegawczą.

Trzecia kategoria odzieży ochronnej to ubrania specjalistyczne stosowane do prac stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika. Kategorię tę stanowią:
• odzież chroniącą przed promieniowaniem jonizującym,
• odzież przeciwchemiczną,
• odzież do pracy przy wysokim napięciu,
• odzież chroniącą przed płomieniami, wysokimi temperaturami oraz rozbryzgami gorących substancji,
• odzież do pracy przy bardzo niskich temperaturach.