Jaka gaśnica do jakiego pożaru

wpis w: Artykuły BHP, Zagadnienia BHP | 0

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, wyróżniamy pięć grup pożarów, które oznaczamy literami: A, B, C, D, F i prezentują się następująco:


Grupy pożarów

  • GRUPA A – pożary materiałów stałych pochodzenia organicznego, przy których spalaniu zachodzi zazwyczaj tworzenie się żarzących węgli, np.: drewno, papier.
  • GRUPA B – pożary cieczy oraz materiałów stałych ulegających topnieniu, np.: plastik, oleje.
  • GRUPA C – pożary gazów, np.: metan, propan, acetylen.
  • GRUPA D – pożary metali, np.: karbid, sód.
  • GRUPA F – pożary olejów i tłuszczów w urządzeniach kuchennych.

Grupy pożarów i rodzaje gaśnic są ze sobą ściśle związane, pod ich kontem powinna być dobrana odpowiednia gaśnica przeciwpożarowa. Przy zakupie gaśnicy nie możemy więc sugerować się tylko ceną, może ona zależeć od wielkości gaśnic, a także od użytego w niej środka gaśniczego.

Gaśnice ze względu na zastosowany środek gaśniczy możemy podzielić na:

  • Gaśnice proszkowe
  • Gaśnice pianowe
  • Gaśnice śniegowe
  • Gaśnice halonowe


Najbardziej uniwersalnym środkiem gaśniczym jest gaśnica proszkowa gdyż jej skuteczność została przetestowana przy gaszeniu wszystkich pięciu grup pożarów.

Gaśnice pianowe znajdują najlepsze zastosowanie podczas gaszenia pożarów materiałów stałych z udziałem żarzących węgli (grupa pożarów A) oraz pożarów cieczy i materiałów topliwych (grupa pożarów B).

Gaśnica śniegowa sprawdzi się natomiast przy gaszeniu pożarów z grup: B, C, F. Gaśnice wodne są najbardziej ograniczone gdyż znajdują swoje zastosowanie tylko przy gaszeniu pożarów z grupy A.

Najnowocześniejszym środkiem gaśniczym są gaśnice halonowe, które działają na zasadzie wyparcia tlenu z okolic pożaru, co powoduje zaduszenie ognia.

Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą na stronie: Artykuły ochrony przeciwpożarowej PPOŻ w tym gaśnice.